01ივლ 2015 რა არის CUSTOMER FEEDBACK
გაყიდეთ საქონელი, თუმცა გაურკვეველია არიან თუ არა კლიენტები კმაყოფლები და ზოგადად როგორ არიან განწყობილები? ცნობილია, რომ კმაყოფილი კლიენტები შთაბეჭდილებებს 3-5 ადმიანს თუ უზიარებენ მაშინ, როდესაც უკმაყოფილებას 10-ს და ბევრად მეტსაც კი შესჩივლებენ, სწორედ ამიტომ, უკუკავშირის შესაძლებლობა უმნიშვნელოვანესია, რათა ხარვეზები დროულად აღმოიფხრას.

ფირმის ვებ-გვერდი კი ქმნის იმ სივრცეს, სადაც ერთმანეთს ხვდება გაყიდვაში მონაწილე სუბიექტები, აქ მათი ურთიერთობა მხოლოდ ყიდვა/გაყიდვის ოპერაციით არ იზღუდება, ინტერნეტ სივრცე ონლაინ რეჟიმში, აძლევს მათ შესაძლებლობას საჭირო ინფორმაცია გაცვალონ თუ გაუზიარონ ერთმანეთს.
სტატისტიკური მონაცემები და სხვადასხვა მონაცემთა ბაზები გვაძლევენ მრავალ მინიშნებას იმაზე, თუ რა სურთ ჩვენს მომხმარებლებს.

მაგრამ, უმჯობესი არ არის, რომ პირდაპირ მომხმარებლებიდან გავიგოთ თუ რა სურთ?
სწორედ ეს არის Customer Feedback, ანუ უკუკავშირი მომხმარებების მხრიდან.

დღესდღეობით, ფაქტია, რომ მომხმარებლები უკუკავშირისათვის იყენებენ ინტერნეტს, ბიზნესსექტორის სურვილისგან დამოუკიდებლად. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგანაც “ინერნეტის ერამდე“, უკმაყოფილო მომხმარებლები შეზღუდულები იყვნენ აუდიტორიით, მათ შეეძლოთ მიემართათ თვით კომპანიისათვის, ან ნაცნობებს თუ შესჩივლებდნენ, ეს გზები კი ნაკლებად ეფექტური იყო პრობლემის მოსაგვარებლად.
მდგომარეობა შეიცვალა, მომხმარებლებს ინტერნეტის მეშვეობით შეუძლიათ თავისუფლად გამოთქვან აზრი და ეს არ ეხება მხოლოდ უარყოფით კომენტარებს, არამედ პირიქით, უამრავი მოხმარებელი საკმაოდ კარგ შეფასებას გამოთქვამს.

თუ ჩვენ შევადარებთ სტატისტიკურ მონაცემებსა და უკუკავშირიდან მიღებულ შედეგებს, მივიღებთ ნათელ სურათს ჩვენს მომხმარებლებზე, მათ გემოვნებასა და უპირატესობებზე. შესაბამისად, პრობლემების აღმოფხვრა გაცილებით მარტივია და ასევე მარტივია სამომავლოდ სწორი სტრატეგიის შერჩევაც.

დადებითი შეფასება თქვენი არსებული მომხმარებლების მხრიდან, აუდიტორიაზე დადებითად მოქმედებს, მაგალითად სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენა, რომ ვებ-გვერდებზე დაწერილი ასეთი კომენტარები გაყიდვების მოცულობას საშუალოდ 10%-ით ზრდის, ასევე ამას ემატება ის სარგებელი, რაც საძიებო სისტემებიდან მოდის.

არსებობს მომხმარებელთა გამოხმაურებაზე რეაგირების ორი ვარიანტი, პირველი ესაა კონტროლის შესაძლებლობა, ხოლო მეორე კი საკმაოდ სარისკო გზაა - "გაუფილტრავი“ Feedback, ამ შემთხვევაში კონტროლის შესაძლებლობას თმობთ, და მართლაც, რატომ უნდა წაშალოთ ან შეასწოროთ მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული აზრი, თანაც ამ ცვლილებებს შეიძლება მოჰყვეს კიდევ მეტად უარყოფითი რეაქცია .

ინტერნეტი გვაძლევს საშუალებას, რომ მოვუსმინოთ ჩვენს მომხმარებლებს , და არჩევანი ჩვენზეა, დავეხმარებით და ხელს შევუწყობთ მომხმარებლებს, რათა მათ დააფიქსირონ თავიანთი აზრი, თუ ამ საკითს "სამომავლოდ გადავდებთ" და ბრმად განვაგრძობთ საქმიანობს.
პოპულარული სიახლეები
კონტენტი ნებისმიერი კომპანიის მარკეტინგული საქმიანობის ნამდვილი ამომავალი წერტილია
რა უბიძგებს გუგლს იმისკენ, რომ თქვენი საიტი გახადოს პოპულარული
შემოგვიერთდით

top